NIEdlaRWE→TAKdlaPOLSKI!

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Wybrane akty prawne i przepisy prawa, które powinny być w III RP stosowane, a niestety nie są. » Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. » Art. 45. Prawo do sprawiedliwego procesu 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o tej sprawie, podaj swój email:

M E N U:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 45. Prawo do sprawiedliwego procesu

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i  jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i  niezawisły sąd.
2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i  porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.


zobacz: