NIEdlaRWE→TAKdlaPOLSKI!

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Wybrane akty prawne i przepisy prawa, które powinny być w III RP stosowane, a niestety nie są. » Kodeks Karny » KK, Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o tej sprawie, podaj swój email:

M E N U:

Kodeks Karny

Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o  przestępstwie

§ 1. Każdy, dowiedziawszy się o  popełnieniu przestępstwa ściganego z  urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o  tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a oraz art. 156a stosuje się odpowiednio.
§ 2. Instytucje państwowe i  samorządowe, które w  związku ze swą działalnością dowiedziały się o  popełnieniu przestępstwa ściganego z  urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o  tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i  dowodów przestępstwa.
§ 3. Zawiadomienie o  przestępstwie lub własne dane świadczące o  popełnieniu takiego przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora, Policja przekazuje wraz z  zebranym materiałem niezwłocznie prokuratorowi.


zobacz: