NIEdlaRWE→TAKdlaPOLSKI!

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Wybrane akty prawne i przepisy prawa, które powinny być w III RP stosowane, a niestety nie są. » Kodeks Karny » KK,Art. 228. łapownictwo pełniącego funkcję publiczną 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o tej sprawie, podaj swój email:

M E N U:

Kodeks Karny

Art. 228. łapownictwo pełniącego funkcję publiczną

Dz.U.2018.0.1600 t.j. - Ustawa z  dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
§ 1. Kto, w  związku z  pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. W  wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto, w  związku z  pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Karze określonej w  § 3 podlega także ten, kto, w  związku z  pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda.
§ 5. Kto, w  związku z  pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 6. Karom określonym w  § 1-5 podlega odpowiednio także ten, kto, w  związku z  pełnieniem funkcji publicznej w  państwie obcym lub w  organizacji międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania.


zobacz: