NIEdlaRWE→TAKdlaPOLSKI!

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Wybrane akty prawne i przepisy prawa, które powinny być w III RP stosowane, a niestety nie są. » Kodeks Karny » KK,Art. 218. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika... 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o tej sprawie, podaj swój email:

M E N U:

Kodeks Karny

Art. 218. § 1. (utracił moc).

§ 1a. Kto, wykonując czynności w  sprawach z  zakresu prawa pracy i  ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Osoba określona w  § 1a, odmawiająca ponownego przyjęcia do pracy, o  której przywróceniu orzekł właściwy organ,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Osoba określona w  § 1a, która będąc zobowiązana orzeczeniem sądu do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy, obowiązku tego nie wykonuje,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
informacje o  jednostce


zobacz: