NIEdlaRWE→TAKdlaPOLSKI!

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Wybrane akty prawne i przepisy prawa, które powinny być w III RP stosowane, a niestety nie są. » Kodeks Karny » KK, Art. 157. ...Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1... 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o tej sprawie, podaj swój email:

M E N U:

Kodeks Karny

KK,Art. 157.

§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w  art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w  § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w  § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z  oskarżenia prywatnego.
§ 5. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, a  pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w  § 3 następuje na jej wniosek.


zobacz: