NIEdlaRWE→TAKdlaPOLSKI!

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Moja prośba o wniesienie Skargi Nadzwyczajnej skierowana do Prokuratury Krajowej, czyli historia nieróbstwa, fałszowania rzeczywistości a nawet zastrasznia Obywatela III RP przez Prokuraturę Krajową. A wszystko znowu po to, żeby obca korporacja jednak mogła oszukiwać NAS POLAKÓW w Polsce. 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o tej sprawie, podaj swój email:

M E N U:

Moja prośba o  wniesienie Skargi Nadzwyczajnej skierowana do Prokuratury Krajowej, czyli historia nieróbstwa, fałszowania rzeczywistości a  nawet zastrasznia Obywatela III RP przez Prokuraturę Krajową. A  wszystko po to, żeby obca korporacja jednak mogła NAS POLAKÓW oszukiwać w  Polsce.


zobacz:

Prośba o wniesienie Skargi Nadzwyczajnej, Warszawa, 5 maja 2018 roku · Wezwanie do usunięcia braków pisma, Warszawa, 14 sierpnia 2018 roku · USUNIĘCIE BRAKÓW PISMA ZAWIERAJĄCEGO PROŚBĘ O WNIESIENIE SKARGI NADZWYCZAJNEJ, Warszawa, 25 sierpnia 2018 roku · Mój email do pani Prokurator Bożeny Kiecol, Warszawa, 26 października 2018 roku · Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości - moim zdaniem typowe przewlekanie sprawy, Warszawa, 3 grudnia 2018 roku · Pozostawienie sprawy bez biegu przez Prokuraturę Krajową podpisane i uzasadnione przez panią Prokurator Bożenę Kiecol, 4 marca 2019 roku · Moje pismo ze Skargą na działanie i zawiadamieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie art. 231 § 1. k.k. przez Panią Prokurator Bożenę Kiecol, Warszawa, 30 kwietnia 2019 roku · Pismo z Prokuratury Krajowej, Warszawa, 24 czerwca 2019 roku. Zamiast dokumentów w sprawie dołączono jakąś kartkę w kolorze czerwonym, czyli mającą mnie przerazić wizją usunięcia z tego świata. Groźba, prowokacja, bezmyślność i głupota Prokuratury Krajowej? Przecież w sprawie sprzedaży STOENU byli już "seryjni samobójcy", jak Andrzej Lepper, czy truty poseł i były minister Gabriel Janowski... Czy PK sugeruje, że ja mam być następnym?. Żyjemy w jakimś Bantustanie albo gorzej. · Pismo z Prokuratury Regionalnej. Warszawa, 28 czerwca 2019 roku. O przekazaniu moich pism z Prokuratury Krajowej do Prokuratury Regionalnej, które złożyłem przed ponad rokiem. · Pismo z Prokuratury Krajowej. Warszawa, 11 lipca 2019 roku. Uznanie mojej skargi z 30 kwietnia2019 roku za niezasadną bez podania sensownego powodu. To po co ja taką długą i dokładnie uzasadnioną skargę pisałem? Żeby opłacany przez nas urzędnik wrzucił ją do kosza bez uzasadnienia? · Moja skarga z 30 VI 2019 do Min. Sprawiedliwości z powodu przysłania mi z Prokuratury Krajowej 24 VI 2019 roku "czerwonej kartki" zamiast obiecanych załączników. Czyli sprzeciw dla przysyłania podłych pogróżek z Prokuratury Krajowej obywatelowi III RP. · Moja propozycja z 19 VII 2019 do Min. Sprawiedliwości, aby z Rzecznikiem Praw Obywatela złożyli skargę nadzwyczajną w mojej sprawie wspólnie. Także oskarżenie Sądów orzekających w mojej sprawie o niezgłoszenie przestępstw popełnionych przeciwko mnie przez jedną z firm koncernu RWE z KK „Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”: 1) Art. 156. § 1. 2) Art. 157. § 1. 3) Art. 160. § 1. 4) Art. 162. § 1. · Moja odpowiedź na pismo z 11 VII 2018 z PK oddalające moją skargę z 30 IV 2019 · 20 VIII 2019 Pismo z Prokuratury Krajowej sankcjonujące przestępcze zastraszanie mnie czerwoną korespondencją przez tąże Prokuraturę Krajową. (PK uniewinnia sama siebi i w domyśle zrzuca winę na... no właśnie na kogo? Kto to zrobił?). Również wyjaśnienie okoliczności przeniesienia części sprawy do Prokuratury Regionalnej · 5 IX 2019 Pismo od Zastępcy PK, Agaty Gołuszko-Górskiej, która w odpowiedzi na moje pismo z 20 VII 2019 ze skargą na błedną decyzję Zastępcy Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego PK Elżbiety Janickiej, potwierdza poprzednie, moim zdaniem RAŻĄCO BŁĘDDNE ustalenia PK. Przy czym w uzasadnieniu takiej postawy Agata Gołuszko-Górska znowu idzie w zaparte i twierdzi jak poprzedni pracownicy PK, że moje zarzuty są takie same, jak w czasie procesu, co jest OCZYWISTĄ NIEPRAWDĄ.