NIEdlaRWE→TAKdlaPOLSKI!

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Dlaczego piszę o podłości [1] koncernu RWE/Innogy, sądów i innych organów III RP i dlaczego podaję konkretne sposoby na wyjście z kryzysu? 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o tej sprawie, podaj swój email:

M E N U:

Dlaczego piszę o  podłości [1] koncernu RWE/Innogy, sądów i  innych organów III RP i  dlaczego podaję konkretne sposoby na wyjście z  kryzysu?

Bardzo dobre pytanie: przecież moja sprawa w  sądach III RP zakończyła się prawomocnym wyrokiem już w  połowie 2017 roku, a  sama skandaliczna sprzedaż spółki STOEN S.A. miała miejsce w  roku 2002. Co da mi pisanie o  tych dawnych i  w zasadzie już HISTORYCZNYCH wydarzeniach? No właśnie, HISTORIA, tu jest odpowiedź. Po co uczymy się HISTORII, po co uczymy jej nasze dzieci? Aby poznać mechanizmy rządzące zachowaniami ludzi i  narodów i  aby tę wiedzę ZASTOSOWAĆ DZIŚ i  w PRZYSZLOŚCI. I  dlatego właśnie o  TYM piszę. Ale nie tylko. Również po to, żeby pokazać rodakom, że o  SWOJE trzeba WALCZYĆ, zarówno w  skali Poszczególnych Osób, jak i  w skali Narodu. Nasi wrogowie uwielbiają mówić "Polacy, nic się nie stało". A  ja mówię, że STAŁO SIĘ. Zdrajcy Polski sprzedali w  podły sposób Niemcom z  RWE/Innogy perłę naszej energetyki, firmę STOEN S.A. wraz z  firmami córkami i  z wielkimi nieruchomościami za śmieszne pieniądze. A  ich wspólnicy, Niemcy z  RWE/Innogy, wiedząc dokładnie o  nieuczciwości tej transakcji zaakceptowali ją. Ktoś powie "jak dają, to brać". Nie zgadzam się, uważam, że takie myślenie, to PODŁOŚĆ, a  PODŁOŚĆ w  Polsce nie powinna być podstawą biznesu. Ale to nie wszystko, ta nasza była firma STOEN S.A., teraz pod niemiecką nazwą RWE, czy Innogy szkodzi Polsce i  Polakom. O  tym każdy Polak powinien wiedzieć. Bo to jest nasza historia, ale też teraźniejszość. Poza tym mam konkretne propozycje dla naprawienia tych błędów i  podłości. Proponuję, żebyśmy zaczęli się bronić. Na domenie NIEDLARWE.PL podaję przykład, jak powinniśmy opisywać nasze krzywdy indywidualne i  zbiorowe. A  przede wszystkim jak ŻĄDAĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA !!! Koniec z  mówieniem "Polacy, nic się nie stało". Stało się i  jeżeli wy, OBCY OKUPANCI ekonomiczni naszej ziemi nie potraficie się zachowywać w  sposóbn cywilizowany, to zwróćcie nam naszą własność i  wynagrodźcie nam nasze krzywdy!

Każdy człowiek ma PRAWO i  OBOWIĄZEK MORALNY bronić się przed atakiem i  grabieżą.

Akceptowanie zachowań niemoralnych jest z  punktu widzenia duchowego GRZECHEM, a  z punktu widzenia ludzkiego i  prawnego PRZESTĘPSTWEM !!!

Pamiętajmy, że kto mając wiedzę o  przestępstwie nie zawiadomi o  tym organów ścigania, sam jest przestępcą.

W latach 50-tych i  wczasie komunizmu baliśmy się o  niektórych przestępstwach mówić, bo UB, SB, PZPR, ZSL, SD, a  także wrogie Polakom sądy, Milicja Obywatelska, ORMO i  cały aparat represji czuwały nad nami i  uciskały nas.

Podobnie jest w  III RP, tylko propaganda nam wmawia, że jest inaczej.

Zadbała o  to w  początkowym okresie przebudowy gospodarki kraju cała polskojęzyczna, ale obcokapitałowa "prasa polska" i  inne media.

Ale czas na zmianę.

Proponuję wspólną pracę społeczną, na razie dwie rzeczy:

1) założyć internetową bazę, w  której SPOŁECZEŃSTWO będzie oceniało pozytywne i  negatywne zachowania i  wyroki sędziów w  sądach III RP. Będą tam też oczywiście podawane same orzeczenia sądów, akta spraw i  inne dowody na ich przestępstwa.

2) założyć internetową bazę, w  której SPOŁECZEŃSTWO będzie zbierało informacje na temat PRYWATYZACJI, czyli rozgrabienia naszej gospodarki po 1989 roku

Uważam, że kwestie ekonomii i  sądownictwa są bardzo ważne, ale z  czasem tych baz będzie można założyć więcej i  połączyć je odpowiednimi linkami, które pokażą, bardzo logicznie i  namacalnie, jak wrogo dla Polski działa cały ten system. (Informatycy, myślcie już jak zorganizować ten system!)

System ten pokaże na przykład, jak grupa polityków drogą korupcji za półdarmo sprzedaje obcemu koncernowi świetnie prosperującą polską firmę.

Albo jak skorumpowana grupa sędziów III RP i  innych osób organizuje sfingowane procesy sądowe.

Będą też dane osób, które zasługują na zaufanie i  są polecane do nagród i  awansów.

A słowo "sfingowany proces", czyli proces udawany, zmyślony, oszukany, fałszywy, pozorny, było używane w  odniesieniu do sądów w  latach 50-tych.

Ja jednak, na podstawie doświadczeń własnych i  wielu znajomych uważam, że przebieg i  orzeczenia w  wielu procesach, które toczą się, bądź toczyły się przed sądami w  III RP wołają o  POMSTĘ DO NIEBA.

Ale NIEBO na razie milczy, widocznie czeka, aż sami zaczniemy SIĘ ORGANIZOWAĆ.

Zróbmy to!

Niech się dzieje wola Nieba :-)

Następna kwestia, po co te bazy robić?

1) Aby mieć NA BIEŻĄCO kontrolę i  widzieć skalę podłości urzędników III RP, ale też dane o  osobach, które zasługują na szczególne zaufanie.

2) Aby zawiadomić o  tym SPOŁECZEŃSTWO i  ORGANY ŚCIGANIA, gdy miarka się przebierze.

3) Abyśmy mieli, kiedy SYSTEM III RP zacznie ewoluować ku prawdzie, lub upadnie, dowody na jego dawną podłość i  na przestępstwa popełnione przez konkretnych ludzi i  inne podmioty.

4) Aby potem PRZYWRÓCIĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ, na przykład zwrócić Polsce i  jej Obywatelom zagrabioną w  podły sposób własność

I tu zwracam uwagę na słowo "podły", jest to bardzo ważne.

Gdybym napisał "w sposób nielegalny", to przestępcy śmiali by się z  tego, bo system prawny w  III RP i  w wielu innych państwach jest PODŁY, choć legalny.

To OPINIA SPOŁECZNA powinna decydować, co jest właściwe, a  co nie jest.

My, czyli SUWEREN.

Zgodnie z  Konstytucją.

Moim zdaniem budowa alternatywnych struktur społecznych jest w  Polsce KONIECZNA.

W każdej dziedzinie musimy bronić sie SAMI.

Nikt za nas tego nie zrobi.

Aby Was nie przestraszyć Drodzy Czytelnicy ogromem działań w  sferze polityki, ekonomii, czy sądownictwa, podam prostszy przykład.

Od niego możemy zacząć.

W tej chwili na przykład władze III RP ŚWIADOMIE NISZCZĄ NASZE ROLNICTWO, co skutkuje tym, że na lokalnych bazarkach, czy tym bardziej w  osiedlowych sklepach spożywczych trudno jest kupić zdrową, a  szczególnie ekologiczną żywność.

Możemy natomiast ŁATWO kupić w  sklepach należących do OBCYCH korporacji żywaność zatrutą GMO, nawozami sztucznymi i  różnymi rakotwórczymi chemikaliami typu Roundup

Powoduje to ogromny upadek zdrowotności i  największą śmiertelność od czasów II Wojny Światowej.

I co z  tym zrobić?

Rozwiązanie jest banalnie proste: każdy mieszczuch i  bezrolny wieśniak powinien mieć "swojego rolnika", od którego BEZPOŚREDNIO będzie kupował takie produkty rolne i  takiej jakości, jakiej chce.

Można też budować większe sieci typu "Lokalny Rolnik", dla wygody.

Działania te powinny być oficjalne i  legalne, ale wzorcem dla nas są nasi Rodacy, którzy w  czasie II WOjny Światowej organizowali ekonomiczne, polityczne, państwowe, sądowe itd. struktury alternatywne.

Załóżmy takie Państwo Podziemne, kóre będzie jednak zupełnie legalne.

Alternatywne waluty, alternatywną żywność, alternatywna medycyna.

To jest moim zdaniem nasz jedyny ratunek.

A na pocieszenie i  dla zachęty powiem, że wszystkie inicjatywy, o  których wspomniałem już są i  już działają.

Chodzi tylko o  zmianę sposobu myślenia CAŁEGO NARODU i  odpowiednie działanie.

Życzę powodzenia w  tej pracy, która jest też wielką przyjemnością twórczą, patriotyczną i  MORALNĄ.

Bo przyjemnie i  zgodnie z  naturą jest być na SWOIM i  mówić TO, CO SIĘ NAPRAWDĘ MYŚLI !!!

Marian Nosal
Warszawa, 16 V 2019 roku

P.S.
Wikipedia podaje: podły, czyli: "… (1.1) pozbawiony skrupułów, postępujący nieuczciwie w  sposób świadomy, celowy, popełniający czyny haniebne, zasługujący na potępienie i  pogardę …"
Słowo "podłość" w  kontekście koncernu RWE użyłem, ponieważ w  sposób świadomy, wbrew zaświadczeniom lekarzy pracy i  obowiązującemu w  Polsce prawu pracy, narażali mnie na ból i  niszczyli moje zdrowie w  czasie mojej pracy dla jednej z  ich firm.
Potem zaś przed sądami kłamali, że to ja symulowałem swoje problemy zdrowotne.
A za swoje zachowanie nie przeprosili.
Myślę, że takie zachowanie przedstawicieli koncernu RWE w  pełni spełnia znamiona podłości podane w  definicji wikipedialnej.

Literatura:
1) Wikipedia, Wolna Encyklopedia
Podły, 30 V 2019
pl.wiktionary.org/wiki/podły


zobacz:

10:41 16.05.2019