NIEdlaRWE→TAKdlaPOLSKI!

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Dlaczego koncern RWE / Innogy powinien zwrócić Polsce firmę STOEN S.A.? (1) 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o tej sprawie, podaj swój email:

M E N U:

Dlaczego koncern RWE / Innogy powinien zwrócić Polsce firmę STOEN S.A.? {1}

Koncern RWE / Innogy w  2002 roku zakupił większościowy pakiet akcji polskiej spółki STOEN S.A.

W warunkach zakupu firmy STOEN S.A., wśród zapisów socjalnych było też wypełnienie warunków tak zwanego Pakietu Socjalnego.

W treści Pakietu Socjalnego znajduje się JEDNOZNACZNY zapis mówiący, że ochroną Pakietu Socjalnego objęci są także pracownicy dwóch spółek w  pełni należących do STOEN S.A., a  mianowicie: Stoen lnfo Sp. z  o.o. i  Stoen Nieruchomości Sp. z  o.o.

W czasie procesu toczącego się w  latach 2005 - 2017 przed polskimi sądami trzy firmy koncernu RWE / Innogy, a  wśród nich niemiecki inwestor i  niedawno zakupiona firma RWE STOEN S.A. zgodnie twierdziły, że ochrona Pakietu Socjalnego pracownikom tych firm nie przysługuje i  nie chciały wypłacić odszkodowania z  tego Pakietu Socjalnego jednemu z  pracowników firmy Stoen Info sp z  o.o.

Wobec takiego brutalnego, jednoznacznego i  bezpodstawnego zerwania postanowień Pakietu Socjalnego i  niewypełnienia warunków sprzedaży firmy STOEN S.A. wzywam firmę RWE (teraz Innogy) z  Niemiec do zwrócenia firmy STOEN S.A. naszemu krajowi.

Bo każda umowa powinna być dotrzymana przez obydwie strony.

Polska oddała koncernowi RWE / Innogy niezwykle dochodową i  o strategicznym znaczeniu warszawską firmę STOEN S.A., a  wobec świadomej odmowy wypełnienia innych warunków umowy powinna natychmiat otrzymać ją z  powrotem.

Uważam zdecydowanie, że podmioty polskie i  zgraniczne powinny być traktowane JEDNAKOWO.

Nie może być tak, że bogaty niemiecki koncern nie tylko nabywa za bezcen "kurę znoszącą złote jaja", jak nazywano firmę STOEN S.A., to jeszcze potem wbrew zawartym umowom krzywdzi jej pracowników.

Dlatego jeszcze raz stanowczo żądam zwrotu STOENU !!!

Co o  tym sądzicie Polacy?

Czy dorośliśmy już do tego, żeby nasze stosunki z  bogatszym zachodnim sąsiadem uczynić symetrycznymi, czy też chcemy nadal żyć jak pod zaborami lub za okupacji?

Literatura:
1) Leszek Szymowski, źródło: "Gazeta Finansowa", Partner Portalu Skarbiec.biz
Ciepła prywatyzacja
www.skarbiec.biz/gospodarka/stoen.htm


zobacz: